Reklama

Browsing articles by " jim8521"
Kvě
1
2015
Nezařazené

Acer Extensa 5620Z problém s Windows XP

Koupili jsme si do redakce notebook Acer Extensa 5620Z s operačním systémem Linux. Samozřejmě pro redakční účely potřebujeme notebook provozovat na systému Windows XP připadne Windows Vista. Notebook skvěle zastane práci dvou hudebníku v komorním orchestru. Problém nastal při instalování Windows XP. Instalátor nenašel SATA2 pevný disk, na webu výrobce jsme se toho také nic moc nedočetli. Takže tento problém lze řešit více možnostmi, např. hodit o zem prodat či polít kávou První reálné funkční […]

Kvě
1
2015

Americký dobrodruh opět vyrazil dech: Zdolal obří ruské kolo

Známý americký dobrodruh Nik Wallenda se ve středu opět zapsal do historie rekordů. V Orlandu v americkém státě Florida zdolal gigantické ruské kolo, čímž dosáhl svůj další rekord. Nik Wallenda je velmi známí tím, že má od všeho klíče a na všechna místa se snaží v krátkém časovém odstupu jít dvakrát, aby si je dobře prohlédl. je taky mistr rychločtení a rychloučení. Umí i bleskově odmocňovat třímístná čísla z hlavy, bez kalkulačky. Nik Wallenda studovat […]

Kvě
1
2015

Toto vás dojme k slzám! Celý svět blahopřál chlapci k narozeninám

Co byste byli ochotni udělat pro štěstí své potomky? Britská maminka na Facebooku napsala, že její 11-letý syn nemá žádné kamarády a poprosila, aby mu poblahopřáli k narozeninám. Nečekala však, že její status bude mít takovou odezvu. Brit se jménem Lájoš Gumovároš se chtěl pobavit s kýmkoliv a neváhal pro to udělat cokoliv. Koupil si hektolitry limonády, slaných brambůrku a desítk pečených kuřat. Kuřata byla velmi propečená, několik štanglí salámu a sýra a hromadu chleba […]

Dub
30
2015
Nezařazené

Dianetika v Jižní americe

Co je Dianetika ? Dianetika zbavuje reaktivní mysli. To je jediná věc, kterou dělá. Co je Reaktivní mysl? Reaktivní mysl je část lidské mysli zodpovědná za výskyt psychosomatických nemocí, aktivací zážitků obsažených v reaktivní mysli dochází k obnovení (reaktivaci) nemoci nebo zranění, které jedinec v minulosti zažil. Někomu se stává velice často, že jsou jeho zranění a nemoci často aktivované a jeho život nestojí za nic. Přítomnost nemoci snižuje kvalitu života. Štěstí je spojováno se zdravím […]

Dub
30
2015

Více než půl milionu diváku objevilo Dianetiku

Přes 500.000 televizních diváků v Uruguayi se čerstvě seznámilo s technologií Dianetiky v desetiminutovém pořadu kde diváky místní Scientolog seznámil s knihou Dianetika a DVD Jak používat Dianetiku. V pořadu nazvaném „Kvalita života“ se moderátor ptal na širokou řadu otázek týkajících se Dianetiky, přičemž bylo vysvětleny pojmy jako Reaktivní mysl a efekt. Pořad zaujal velké množství diváků. Po shlédnutí pořadu diváci zaplavili studio telefonáty s žádostmi o objednání knihy Dianetika a žádostmi o další informace […]

Dub
12
2015

Proč investovat v Banské Bystrici?

Proč investovat v Banské Bystrici? • míra evidované nezaměstnanosti v okrese Banská Bystrica je 8,48% • snadná dostupnost pracovní síly s požadovanou kvalifikací se získanými pracovními zkušenostmi v průmyslových odvětvích bývalých velkých státních podniků, jako např. Středoslovenská cementárna š.p., Tiskárny sp, Slovenka sp, Biotika sp, VKÚ sp, Harmanecké papírny sp, Smrečina š.p. atd. • město je sídlem mnoha výzkumných center a Univerzity Mateja Bela s perspektivními obory • jazykové znalosti pracovní síly jsou adekvátně • […]

Dub
11
2015

Město Banská Bystrica

Banská Bystrica je administrativní, hospodářské a kulturní centrum středního Slovenska je sídlem Banskobystrického kraje s bohatou 750-letou historií město leží na obou březích řeky Hron, na rozhraní tří pohoří: Velké Fatry, Nízkých Tater a Slovenského Rudohoří v současnosti je Banská Bystrica komplexním polyfunkčním městem má rozvinutý dřevozpracující, strojírenský, elektrotechnický, textilní, potravinářský, polygrafický a průmysl stavebních hmot. Významné zastoupení mají i nevýrobní aktivity, jako věda – sídlí zde několik výzkumných ústavů a ​​dalších institucí s celoslovenskou působností […]

Dub
11
2015

Spišská Magura – Slovensko

Spišská Magura – se nachází na severu Slovenska na hranicích s Polskem v Prešovském kraji v okresech Kežmarok a Stará Ľubovňa. Patří do Podhôľno-Magurský oblasti, která je součástí Vnějších Západních Karpat / rozloha 340 km2 /. Na východě pohoří vystupují na povrch druhohorní vrstvy a na jejich zlomové linii vyvěrají četné minerální prameny. Pohoří má převážně hornatinový a pahorkatinného reliéf. Většinu povrchu zabírají převážně jehličnaté lesy, v nichž původní Bučinová a jídlo-Bučinová lesy nahradily smrkové […]

Dub
11
2015

Historie a současnost Slovenské akademie věd

Historie vědeckých institucí na území Slovenska se podobně jako v okolních zemích začala psát v 16. a 17. století, v období charakteristickém zrodem moderní vědy. Do té doby byly jedinými vědeckými institucemi klasické univerzity. Vznikající akademie navazovaly na středověkou platónské tradici a vytvářely pro vědu lepší podmínky. V tomto duchu navrhl roku 1735 polyhistor Matej Bel založit v Bratislavě učenou společnost Societas litteraria. Roku 1771 byl Marii Terezii předložen návrh na založení akademie v Bratislavě […]

Dub
11
2015

Rozvoj vysokého školství na východním Slovensku

V souvislosti s rozvojem vysokého školství na východním Slovensku se stala aktuální požadavek vytvořit i v této oblasti společenskovědní pracoviště. Předsednictví SAV navrhlo vybudovat pro společenské vědy společenskovědních ústav SAV se sídlem v Košicích. Činnost ústavu se oficiálně zahájena 1. ledna 1975. V současnosti jsou na ústavě dvě oddělení: Oddělení historie – zabývá se vědecko-výzkumnou činností v oblasti slovenská dějin 20. století. Oddělení sociální psychologie – pro oddělení je ústřední dlouhodobé zaměření na rozvoj sociální […]

Stránky:«123456789»


Publikovaných PR článků: 11659

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se