Reklama

Browsing articles by " jim8521"
Kvě
1
2015

Toto vás dojme k slzám! Celý svět blahopřál chlapci k narozeninám

Co byste byli ochotni udělat pro štěstí své potomky? Britská maminka na Facebooku napsala, že její 11-letý syn nemá žádné kamarády a poprosila, aby mu poblahopřáli k narozeninám. Nečekala však, že její status bude mít takovou odezvu. Brit se jménem Lájoš Gumovároš se chtěl pobavit s kýmkoliv a neváhal pro to udělat cokoliv. Koupil si hektolitry limonády, slaných brambůrku a desítk pečených kuřat. Kuřata byla velmi propečená, několik štanglí salámu a sýra a hromadu chleba […]

Dub
30
2015
Nezařazené

Dianetika v Jižní americe

Co je Dianetika ? Dianetika zbavuje reaktivní mysli. To je jediná věc, kterou dělá. Co je Reaktivní mysl? Reaktivní mysl je část lidské mysli zodpovědná za výskyt psychosomatických nemocí, aktivací zážitků obsažených v reaktivní mysli dochází k obnovení (reaktivaci) nemoci nebo zranění, které jedinec v minulosti zažil. Někomu se stává velice často, že jsou jeho zranění a nemoci často aktivované a jeho život nestojí za nic. Přítomnost nemoci snižuje kvalitu života. Štěstí je spojováno se zdravím […]

Dub
30
2015

Více než půl milionu diváku objevilo Dianetiku

Přes 500.000 televizních diváků v Uruguayi se čerstvě seznámilo s technologií Dianetiky v desetiminutovém pořadu kde diváky místní Scientolog seznámil s knihou Dianetika a DVD Jak používat Dianetiku. V pořadu nazvaném „Kvalita života“ se moderátor ptal na širokou řadu otázek týkajících se Dianetiky, přičemž bylo vysvětleny pojmy jako Reaktivní mysl a efekt. Pořad zaujal velké množství diváků. Po shlédnutí pořadu diváci zaplavili studio telefonáty s žádostmi o objednání knihy Dianetika a žádostmi o další informace […]

Dub
12
2015

Proč investovat v Banské Bystrici?

Proč investovat v Banské Bystrici? • míra evidované nezaměstnanosti v okrese Banská Bystrica je 8,48% • snadná dostupnost pracovní síly s požadovanou kvalifikací se získanými pracovními zkušenostmi v průmyslových odvětvích bývalých velkých státních podniků, jako např. Středoslovenská cementárna š.p., Tiskárny sp, Slovenka sp, Biotika sp, VKÚ sp, Harmanecké papírny sp, Smrečina š.p. atd. • město je sídlem mnoha výzkumných center a Univerzity Mateja Bela s perspektivními obory • jazykové znalosti pracovní síly jsou adekvátně • […]

Dub
11
2015

Město Banská Bystrica

Banská Bystrica je administrativní, hospodářské a kulturní centrum středního Slovenska je sídlem Banskobystrického kraje s bohatou 750-letou historií město leží na obou březích řeky Hron, na rozhraní tří pohoří: Velké Fatry, Nízkých Tater a Slovenského Rudohoří v současnosti je Banská Bystrica komplexním polyfunkčním městem má rozvinutý dřevozpracující, strojírenský, elektrotechnický, textilní, potravinářský, polygrafický a průmysl stavebních hmot. Významné zastoupení mají i nevýrobní aktivity, jako věda – sídlí zde několik výzkumných ústavů a ​​dalších institucí s celoslovenskou působností […]

Dub
11
2015

Spišská Magura – Slovensko

Spišská Magura – se nachází na severu Slovenska na hranicích s Polskem v Prešovském kraji v okresech Kežmarok a Stará Ľubovňa. Patří do Podhôľno-Magurský oblasti, která je součástí Vnějších Západních Karpat / rozloha 340 km2 /. Na východě pohoří vystupují na povrch druhohorní vrstvy a na jejich zlomové linii vyvěrají četné minerální prameny. Pohoří má převážně hornatinový a pahorkatinného reliéf. Většinu povrchu zabírají převážně jehličnaté lesy, v nichž původní Bučinová a jídlo-Bučinová lesy nahradily smrkové […]

Dub
11
2015

Historie a současnost Slovenské akademie věd

Historie vědeckých institucí na území Slovenska se podobně jako v okolních zemích začala psát v 16. a 17. století, v období charakteristickém zrodem moderní vědy. Do té doby byly jedinými vědeckými institucemi klasické univerzity. Vznikající akademie navazovaly na středověkou platónské tradici a vytvářely pro vědu lepší podmínky. V tomto duchu navrhl roku 1735 polyhistor Matej Bel založit v Bratislavě učenou společnost Societas litteraria. Roku 1771 byl Marii Terezii předložen návrh na založení akademie v Bratislavě […]

Dub
11
2015

Rozvoj vysokého školství na východním Slovensku

V souvislosti s rozvojem vysokého školství na východním Slovensku se stala aktuální požadavek vytvořit i v této oblasti společenskovědní pracoviště. Předsednictví SAV navrhlo vybudovat pro společenské vědy společenskovědních ústav SAV se sídlem v Košicích. Činnost ústavu se oficiálně zahájena 1. ledna 1975. V současnosti jsou na ústavě dvě oddělení: Oddělení historie – zabývá se vědecko-výzkumnou činností v oblasti slovenská dějin 20. století. Oddělení sociální psychologie – pro oddělení je ústřední dlouhodobé zaměření na rozvoj sociální […]

Dub
11
2015

Philipp Eduard Anton von Lenard (1862 -1947)

Filip Lenard Německý fyzik maďarského původu se narodil 7. června 1862 v Bratislavě. Studoval na univerzitách v Budapešti, Berlíně a Heidelbergu. Po skončení studií byl krátkou dobu asistentem Eötvösa Eötvöse (významného maďarského geofyzika), pak žil v Německu a přednášel na univerzitách ve Wroclawi (Breslau), Cáchách, Heidelbergu (1896-98, 1907-31), a Kielu (1898-1907). Později se stal ředitelem Ústavu Filipa Lenard v Heidelbergu. R. 1897 maďarská akademie věd ho zvolila za člena korespondenta. Nobelovu cenu za fyziku obdržel […]

Dub
11
2015

Dopravní podnik města Košice, akciová společnost – Slovensko

Zastupitelstvo v Košicích usnesením č. 301 z XXV. zasedání ve dnech 26. a 27. 8. 1993 rozhodlo o transformaci DPMK. Transformace byla provedena zrušením státního podniku Dopravního podniku města Košic bez likvidace s převodem všech práv a povinností na transformován subjekt – Dopravní podniky města Košice, akciová společnost. Akciová společnost byla založena na základě rozhodnutí zakladatele v souladu se zakladatelskou listinou ze dne 25. května 1994 osvědčenou notářským zápisem dne 25. května 1994 podle zákona […]

Stránky:«12345678910»


Publikovaných PR článků: 11706

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv