Reklama

Bře
29
2015

Dnešní absolventi vysokých škol bývají kvalifikovaní v oborech, které jsou v praxi nepoužitelné

Dnešní absolventi vysokých škol v Evropě bývají bohužel často kvalifikovaní v oborech, které jsou v praxi nepoužitelné. Díky špatně nastavenému vzdělávacímu systému škol studují obory po kterých není poptávka. Studenti vysokých škol se vyhýbají studiu fyziky, mechaniky a matematiky a hledají vzdělání v humanitních oborech, následkem čehož je nezaměstnanost a velká ztráta času, kdy studují něco co je živit nebude. A navíc ti italští a španělští mladí mají sklon žít až do 40 let u svých rodičů a být ubytovaní v „maminčiných a tatínkových hotelech“. Mladé lidi do 40 let v některých zemích častěji na jihu Evropy živí rodiče, sociální dávky a příležitostná práce. V létě tančí v zimě nepracují. Dělají to dokud je to přestane bavit, nebo jim dojdou v neziskové organizaci granty. Následkem toho je i nízká porodnost, protože takoví lidí nejsou schopní zakládat rodiny. Nemají bez dostatečných finančních příjmů ekonomického zázemí pro založení rodiny. Evropa díky špatně nastavenénu vzdělávacímu systému vymírá a otevírá se přistěhovalcům, kterým také chybí dobré vzdělání a nevíc často i disciplína a ochota překonávat překážky. Neochota překonávat překážky vede k chaosu, neproduktivitě, točení se na místě a pod. Sociálně tržní stát se v Evropě vyčerpal a začíná hodně druhout. Sociálně tržní stát se v Evropě začal šířit po druhé světové válce. Základní myšlenkou sociálně tržního státu byla snaha o rovnováha tržního hospodářství v rámci demokratického systému a většího přerozdělování podle představ politiků a takzvané tripartity. Původní koncept sociálně tržního státu , ordoliberalismus německého ekonoma Ludwiga Erharda, se však už dávno vytratil. A to i v Německu. Stát blahobytu zanikl v důsledku intelektuálního sociálního inženýrství vymyšleného v akademických pracovnách, velkoměstských kavárnách a v odborářských centrálách. Je to ale dost odtržené od reality a dlouhodobě to nefunguje. A také téměř absurdních iluzí, které byly neustále začleňované do zákonů a paktů – zejména sociálních práv pro kohokoli a financovaných z jakýchkoli prostředků. Společnost musí být založena na dlouhodobě vyrovnané produkci a spotřebě a na výchově dostatku pracovníků, kteří jsou schopní zajistit vyrovnanou produkci, která uspokojí spotřebu společnosti. V dnešní ekonomice založené na dluzích je velká nerovnováha mezi zdrojí a spotřebou. Některé státy dělají jen to, že tisknou peníze a druhé státy uspokojují poptávku těchto zemí tisknoucích peníze skutečně hodnotným zbožím. Cena do nekonečna tištěných peněz se rovná hodnotě toaletního papíru a hodnotě barvy, kterou je potištěn. Budete tvrdě pracovat pokud vám někdo za práci dá potištěný toaletní papír?

 


1 komentář

  • […] velmi nesnadné a jen málo z nich dokončí vzdělávací program. Absolventi kurzů stejně jako absolventi vysokých škol nalézejí pracovné uplatnění mnohem snadněji než lidé se základním vzděláním. […]

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv