Reklama

Dub
11
2015

Dopravní podnik města Košice, akciová společnost – Slovensko

Zastupitelstvo v Košicích usnesením č. 301 z XXV. zasedání ve dnech 26. a 27. 8. 1993 rozhodlo o transformaci DPMK. Transformace byla provedena zrušením státního podniku Dopravního podniku města Košic bez likvidace s převodem všech práv a povinností na transformován subjekt – Dopravní podniky města Košice, akciová společnost. Akciová společnost byla založena na základě rozhodnutí zakladatele v souladu se zakladatelskou listinou ze dne 25. května 1994 osvědčenou notářským zápisem dne 25. května 1994 podle zákona č. 513/91 Sb .. Zápis v obchodním rejstříku v odd. Ve vložce č. 559 / V na Obvodním soudu v Košicích byl proveden dne 11. 1. 1995. Schválením na Valném shromáždění ze dne 17.5. 1999 a notářským zápisem došlo ke změně názvu společnosti na Dopravní podnik města Košice, akciová společnost. Následný zápis do obchodního rejstříku byl proveden 3.12.1999.

Předmět podnikání:

pravidelná městská hromadná doprava tramvajová
pravidelná silniční osobní doprava
pravidelná městská hromadná doprava trolejbusová
veřejná pravidelná autobusová doprava na území města Košice
vyhrazená pravidelná autobusová doprava na území města Košice za úplatu smluvním přepravcem
vyhrazená pravidelná autobusová doprava na území města Košice bez úhrady nebo jen za částečnou úhradu
hostinská činnost
ubytovací služby
opravy motorových vozidel a ostatních strojů a zařízení
čistící práce, automyčky
vyučování řízení motorových vozidel
výstavba, opravy a údržba tratí a dopravních zařízení
montáž, oprava, údržba elektrických zařízení do 1 000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu
reklamní a propagační činnost
provozování Dětské železnice v Čermeli
provádění psychologických vyšetření
pronájem vlastních nebytových prostor a prostor svěřených do správy
velkoobchod a maloobchod: kolejová vozidla, trolejové vozidla, motorová vozidla, náhradní díly, autopříslušenství, strojírenské výrobky, hutní výrobky, potravinářské výrobky
zprostředkovatelská činnost v rozsahu předmětu činnosti
servis motorových vozidel
nákup a prodej náhradních dílů motorových vozidel
montáž, rekonstrukce, opravy a údržba: elektrická zařízení do 1000 V včetně trakčních napájecích stanic, trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah, tramvají a trolejbusů / nevztahuje se na elektrická zařízení železničních a lanových drah /, elektrická zařízení nad 1000 V jen to, které slouží na napájení a zkoušení tramvajových a trolejbusových drah včetně tramvají a trolejbusů
provádění vnitrostátní nepravidelné autobusové dopravy
provozování mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy
provozování tramvajové dráhy
provozování trolejbusové dráhy
provozování autoškoly v rozsahu
Autoškola Brno – Slon

Jací jsou známá slovenští vědci?  Philipp Eduard Anton von Lenard


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv