Reklama

Dub
28
2015

Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, společností věnující se  faktoringu . Dodavatelé služeb či zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Faktoringová společnost se stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a většinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody představuje factoring pro vaši firmu?

Díky  faktoringu  můžete pružněji jednat s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím i konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste pak navíc také připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování pohledávek před splatností podnikem zabývajícím se právě factoringem. Splatnost faktur může být dva týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring se pak hojně využívá zejména kvůli své nízké ceně srovnatelné třeba s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko a jeho charakteristika

V případě bezregresního  faktoringu  faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a právě kvůli tomu se mu také říká factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu  můžete financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, či třeba do zahraničí.


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv