Reklama

Bře
30
2016

L. Ron Hubbard – citát pro každý den

„Jedině tím, že člověk určí příčiny, může přestat být efektem nežádoucích situací. Jedna věc je být schopen pozorovat. Zcela jiná věc je zužitkovat pozorování tak, aby se člověk mohl dostat k podstatě věcí.“

L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard zakladatel Scientologické církve

L. Ron Hubbard zakladatel Scientologické církve

Dílo spisovatele L. Ron Hubbarda na téma člověka, mysli a ducha dnes tvoří desítky milionů vydaných slov, zaznamenaných v mnoha knihách, rukopisech, ve formě videí a filmů a ve více než 3 000 nahraných přednáškách.

Největším důkazem vize L. Ron Hubbardovy jsou zázračné výsledky, jichž jeho technologie každý den dosahuje ve všech koutech světa, a miliony jeho přátel po celém světě, kteří jeho odkaz nesou dál do jednadvacátého století. Počty obojího každým dalším dnem vzrůstají. Scientologická církev otevírá každý rok několik rozsáhlých nových budov ve velkých populačních sídlech po celém světě.

„Rád pomáhám ostatním,“ řekl jednou L. Ron Hubbard, „a považuji za svou největší radost v životě vidět člověka, který se sám osvobodil od stínů, které zatemňovaly jeho dny.

Tyto stíny mu připadají tak neproniknutelné a tak ho stahují dolů, že když pozná, že jsou to stíny a že skrze ně může vidět, projít jimi a být znovu na slunci, je nesmírně potěšen. A obávám se, že já jsem potěšen právě tak jako on.“

L. Ron Hubbardovi položili následující otázku na kterou odpověděl.

Jak byste sám sebe popsal jako člověka? Jak byste popsal úspěchy, kterých jste v životě dosáhl? Co považujete za svůj největší úspěch? Jak byste chtěl, aby si vás lidé pamatovali?

LRH: Myslím, že jedním z nejdůležitějších měřítek něčího života je, kolik má přátel. A když je počítáte, nezapomeňte započítat také sami sebe. Jsou slavní lidé, které všichni obdivujeme za jejich objevy, díla nebo vynálezy. Ale když se podíváme na jejich život, obvykle zjistíme, že byli osamělí a přátel měli jen pár. Takže obdivujeme jejich úspěchy, ale ne jejich život. Můj život byl bohatý na přátele z mnoha zemí. Od starých indiánů Černonožců, kteří mi v Montaně jako klukovi vyprávěli své příběhy, po muže, které jsem cvičil za druhé světové války, po ty, s nimiž jsem pracoval na hudebním albu „Space Jazz“, to je bohatství mého života. Najít přítele je neuvěřitelný přínos nejen pro vás a pro vašeho přítele, ale i pro celý svět. Nepodceňujte to. Člověk je bohatý svými přáteli. Nesnažil bych se vyčlenit jakoukoli konkrétní událost ve svém životě jako svůj „velký úspěch“. Vím, co bylo uspokojující a přineslo mi radost. Úspěch měříme stupněm naplnění svého původního záměru a toto naplnění člověku dodává pocit osobní hodnoty a ceny. Dejte člověku víru ve vlastní hodnotu a uvidíte, jak ožije, protože většina dnešních lidí se nechala přesvědčit, že jejich životy jsou bezcenné nebo bezúčelné. Dejte člověku účel a vědomí vlastní hodnoty a dáte mu život a budoucnost. Toto jsem zjistil poměrně záhy, když jsem cestoval po Dálném východě. Ocitl jsem se v zemi „velké moudrosti“ – alespoň to mi tvrdili odborníci ve škole. Ale když jsem se mohl rozhlédnout vlastníma očima, viděl jsem naprostou chudobu, a nejen to. Viděl jsem, že tam chybí hodnota a cena jednotlivce.

L. Ron Hubbard efektivní řešení pro 21. století

L. Ron Hubbard efektivní řešení pro 21. století

Život tam byl strašně laciný. Neměl žádnou hodnotu a to se ve společnosti projevilo. Takže jsem se pustil do dalšího hledání a studia. V roce 1938 jsem zjistil, že život má jeden společný účel – přežít. Ať už dělá cokoli, snaží se přežít. Aplikoval jsem toto zjištění na lidské chování a zjistil jsem, že ať už je člověk příčetný nebo nepříčetný, bohatý nebo chudý, civilizovaný nebo primitivní, pramení všechno, co takový člověk dělá, z touhy přežít. Můj další problém bylo zjistit, proč se lidé dopouštějí činností, které jsou proti přežití. A řešení tohoto problému přineslo knihu „Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví“. Z tohoto bodu pak pokračovalo řešení dalších problémů a paradoxů. Když vycházíte z předpokladu, že člověk není nic než hrouda hlíny nebo masa, dojdete jen ke složitostem a k selháním. Když ale vycházíte z toho, že člověk je bytost, která má svůj účel a hodnotu a že existuje něco takového jako jednotlivec, který se snaží přežít a zlepšit přežití ostatních, máte šanci. Ale i tak chyběla odpověď na to, proč se stav jednotlivce zhoršuje. A další věc, kterou jsem objevil, bylo, že tyto potíže může napravit jen jednotlivec sám. Nelze je napravit pomocí drog, léků ani chirurgického zásahu, protože pracujete s lidským duchem. Myslím, že jsem převrátil a obrátil naruby spoustu názorů „expertů“. Například, lidé chodí po světě a hledají odpovědi. Neuvědomují si, že odpovědí mají kolem sebe spoustu. Jen si nepoložili tu správnou otázku. A jestli se vám to zdá hrozně jednoduché, tak máte pravdu. Člověka těší složitosti a myslí si, že když se mu podaří přidat ještě trochu složitosti navíc, tak celou věc vyřeší. A to je past. Vydal se špatným směrem a důkazem toho je stav naší společnosti – od zahlcenosti drogami po plný arzenál atomových zbraní. Nikdy se nedobral zdroje aberací. Člověka vhodili do téhle hry zvané „život“ a nějak mu nikdo nedal příslušná pravidla. Výsledek dnes vidíte kolem sebe. Když pochopíte zdroj aberace, když pochopíte tuhle hru, když se vám podaří znovu získat svou cenu a svůj účel, nepatří vám jen celý svět, ale i hvězdy a cokoli leží za nimi.


Comments are closed.

Publikovaných PR článků: 11686

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv