Reklama

Kvě
2
2015
Nezařazené

L. Ron Hubbard – jak viděl štěstí člověka Hubbard

Žádný člověk není šťastný, pokud nemá cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout. … Cíl není něco, proč se člověk rozhodne a pak se to zázrakem uskuteční jen proto, že se rozhodl, že to tak bude. … Pokud má jedinec, skupina či organizace dosáhnout zamýšleného cíle, potřebuje znát určité principy, které se týkají organizování. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard dále napsal: „Žádný člověk, který není sám k sobě čestný, nemůže být svobodný – je ve své vlastní pasti. Když nemohou být prozrazeny jeho vlastní skutky, je vězněm, musí zadržovat sám sebe od svých bližních a je otrokem svého vlastního svědomí.“

Říká to pro vás dost o tom co je štěstí a co je neštěstí? V čem hledáte štěstí vy a jak moc ho nalézáte?

 

„Všechno, co víme o vědě nebo náboženství, pochází z filozofie. Filozofie stojí za a nad vší ostatní znalostí, kterou máme nebo používáme.

1. zásadou mé vlastní filozofie je, že moudrost je určena každému, kdo po ní touží. Je sluhou prostého člověka i krále a nikdy by se na ni nemělo pohlížet s posvátnou úctou.

Sobečtí učenci zřídkakdy prominou komukoliv, kdo se snaží zbořit stěny tajemství a dovolit lidem vstoupit dovnitř. A proto je každý, kdo se navzdory námitkám „z kruhu vyvolených“ snaží přinést lidem moudrost, častovaný urážkami.

2. zásada mé vlastní filozofie je, že musí být použitelná.

Učení zamčené v plísní napadených knihách neví nikdo použít a tudíž nemá žádnou hodnotu.

Mou 3. zásadou je, že každý filozofický poznatek má hodnotu pouze tehdy, když je pravdivý nebo když funguje.

Tyto 3 zásady jsou pro obor filozofie takové neobvyklé, že jsem své filozofii dal jméno „Scientologie“. Znamená to prostě „znalost o tom, jak vědět“.
Filozofie může být jen cestou k znalosti. Znalost se nedá nikomu do hlavy natlačit. Když má člověk k dispozici cestu, může po ní jít a zjistit, co je pravdivé pro něj. A to je Scientologie.

Poznej sám sebe a pravda tě osvobodí. “

L. Ron Hubbard – kniha Scientologie Nový pohled na život

Předtím, než L. Ron Hubbard v roce 1986 zemřel, Hubbard plně utřídil veškeré dianetické a scientologické materiály určené k použití na každé úrovni společnosti a vedoucí až k těm nejzazším duchovním výšinám. Dnes tyto materiály tvoří desítky milionů vydaných slov, zaznamenaných v mnoha svazcích knih, článků a v mnoha tisících nahraných přednášek. L. Ron Hubbard, na jehož kontě je 42 mezinárodních bestsellerů a jehož děl je po celém světě v oběhu přes 200 milionů výtisků, podnítil hnutí zahrnující miliony lidí a pokrývající všechny kontinenty světa.


1 komentář

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv