Reklama

Dub
11
2015

Město Banská Bystrica

Banská Bystrica je administrativní, hospodářské a kulturní centrum středního Slovenska je sídlem Banskobystrického kraje s bohatou 750-letou historií
město leží na obou březích řeky Hron, na rozhraní tří pohoří: Velké Fatry, Nízkých Tater a Slovenského Rudohoří
v současnosti je Banská Bystrica komplexním polyfunkčním městem
má rozvinutý dřevozpracující, strojírenský, elektrotechnický, textilní, potravinářský, polygrafický a průmysl stavebních hmot.
Významné zastoupení mají i nevýrobní aktivity, jako věda – sídlí zde několik výzkumných ústavů a ​​dalších institucí s celoslovenskou působností – např. Slovenský hydrometeorologický ústav, Úřad průmyslového vlastnictví SR, bankovnictví a finančnictví – ve městě sídlí množství bank, školství – Univerzita Mateja Bela s 8 fakultami a mnoho středních škol a učilišť, zdravotnictví – Nemocnice FDRoosevelta, kultura – Divadlo JGTajovského, Loutkové divadlo, Dům kultury, SVK, Státní oblastní archiv, několik muzeí, rozhlasové a televizní studio, sport – sportovní areál Štiavničky, zimní stadion av neposlední řadě cestovní ruch – město a jeho okolí poskytuje bohaté možnosti rekreace, turistiky a sportu v letním i zimním období
atraktivitu prostředí zvyšují i ​​nedaleké lázeňské centra Sliač, Kováčová, Brusno, jakož i množství přírodních a kulturních památek.

Slovenská pohoří – Kremnické vrchy

historické jádro města je od roce 1955 městskou památkovou rezervací, z velkého počtu památek – 263 objektů – vzpomeňme zejména Areál městského hradu, Hodinovou věž, Biskupský palác, Thurzův dům, Benického dům atd.

Struktura populace, Banská Bystrica, Slovakia

Populace v Banské Bystrici – 84 000
Procentuální nezaměstnanost v. r. 2010 – 8,87%
Počet absolventů v jednom roce – 8629
Počet absolventů VŠ technického zaměření – 13,23%
Počet absolventů VŠ humanitního zaměření – 61,88%
Počet absolventů gymnázia – 7,79%
Počet absolventů středních odborných škol s maturitou – 14,86%
Počet absolventů středních odborných škol s výučním listem – 2,25%

Trenčín – Slovensko


1 komentář

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv