Reklama

Kvě
6
2015

Mise Scientologické církve Mnichov – Pasing – Německá spolková republika

Scientologická církev působí po světě ve stovkách míst. Jedno z nich je nedaleko je asi 300 km z Prahy v městské částí Mnichova – Pasing – Obermenzing. Mnichov v Bavorské části Německa je místo, kde se daří lidem se zájmem o sebezlepšení a rozvoj schopností. Pasing – Obermenzing je jednadvacátou z 25 městský částí Mnichova ve kterém je celkově žije 1,4 milionu obyvatel a má největší hustotu osídlení. Mise Scientologické církve Pasing – Obermenzing dodává stejně jako další mise kurzy na rozvoj schopností a sebezlepšení pro všechny lidi, kteří si jsou vědomi toho, že se v jejich životě dá něco zlepšit a hledají cestu jak se stát ještě efektivnější a úspěšnější v životě. Úspěšní lidé jsou úspěšní především proto, že dobře s okolím komunikují a o své okolí se zajímají a nemají nejmenší problém stát příčinou toho, aby se v jejich okolí stalo něco co sami uvedli do pohybu. Schopnost začínat akce, průběh akce kontrolovat a být schopen akci dokončit je základní dovedností schopného člověka. Pokud člověk někde sehlává, a to buď v tom, aby akce začal, kontroloval jejich průběh nebo úplné dokončení, je na cestě k menšímu nebo většímu neúspěchu. Existuje spousta lidí, kteří jen akce začínají, ale nedokončují je a pak jsou obklopení nedodělky, které jim přinášejí více těžkostí než prospěchu. Cesta k úspěchu nevede ani tak, že začněte nějakou činnost, ale pak její průběh nebudete dále kontrolovat.
O tom všem a mnohem více se můžete dozvědět v kurzech, které nabízí Scientologická mise Pasing v Německém Mnichově. Další mise scientologické církve jsou rozesety po celém Německu a na mnoha jiných místech po celé Evropě a po světě. Zájemci o studium Scientologie mohou studovat kurzy nabízené Scientologickou církví v Němčině i ve Švýcarsku a Rakousku.

Scientologická církev ve Švýcarsku je přítomná díky několika Scientologickým misím a Scientologickým organizacím třídy V.

Scientologické organizace třídy V v Německé spolkové republice
Scientologie v německu – mise Karlsruhe

Kdo jsou Scientologové?

Poznejte Petru, aktivistku za lidská práva z Berlína.

Scientologové pocházejí z různých zemí, kultur a prostředí. Jsou to lékaři, pedagogové, vynálezci, sportovci, obchodníci, řemeslníci, herci, hudebníci, studenti, fotografové, podnikatelů a tak dále.

Abychom pochopili, jak používání Scientologie ovlivnilo jejich životy, je nejlepší si to poslechout přímo od nich. Proto jsme připravili možnost „Potkat Scientology“ díky řadě krátkých dokumentů, které říkají něco více po postojích a názorech Scientologů.

Scientologie je náboženství v pravém slova smyslu. Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.

Jak se Scientologie a Dianetika vztahuje na život?

Scientologie a Dianetika definuje, kdo jste, jak funguje Vaše mysl, definuje pravidla mezilidských vztahů, principy úpadku a růstu ve všech oblastech života a mnoho dalšího.

Jde o teorii a praktické použití. V Scientologii a Dianetice nejde o víru, ale o důkladné studium a praktikování naučených informací pomocí velmi přesných cvičení.

Scientologické náboženství bylo založeno L. Ron Hubbardem. První scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954 a náboženství se nyní rozrostlo na více než 10.000 církví, misí a přidružených skupin s miliony členy ve 167 zemích světa.

Tisková kancelář Scientologické církve

Mezinárodní Scientologické mise (Scientology Missions International (SMI)) je mateřská organizace pro všechny Scientologické mise a sdružuje v Scientologické církevní hierarchii i polní auditory. Mezinárodní kanceláře SMI poskytují vedení, pomoc a směrování pro stávající mise prostřednictvím celosvětové sítě kontinentálních kanceláří.

SMI poskytuje centrální plánování a odborné řízení pro síť misí. To zahrnuje nejen řízení, které vede mise, aby i nadále sloužili jejich rostoucím sborům, ale i celkové vedení ve všech právních, finančních a provozních záležitostech.

Scientologická církev po světě v posledních 10 letech otevřela celou řadu nových budou, aby mohla lépe uspokojit poptávku po svých službách.

Mezi další nové církve, které byly v posledních letech otevřeny díky programu prováděném předsedou představenstva Centra náboženské Technologie Davidem Miscavigem patří Washingtonu D.C., New York ve státu New York, Los Angeles v Kalifornii, Pasadena v Kalifornii, Inglewood v Kalifornii, Seattle ve Washingtonu, Tampa na Floridě, Minneapolis-St. Paul v Minnesotě, také Quebec City v Kanadě, Mexiko City v Mexiku a Melbourne v Austrálii Basileji ve Švýcarsku.

Pan David Miscavige byl a je hybnou silou celosvětového programu rozšíření Scientologických církví, ve světě a úsilí, aby lépe sloužily jejich společenství, aby se staly nejen ostrovy zdravého rozumu a pomoci v nouzi, kde jsou všichni vítáni, ale také aby sloužili jako centrální body vyzařování pro Scientologickou církev™ s mnoha programy ke zlepšení společnosti – programů zaměřených na vymýcení ochromující rány negramotnosti, nemorálnosti, zneužívání drog a netolerance.


1 komentář

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv