Reklama

Kvě
1
2015

Možnosti instalace uživatelských verzí systému Windows Vista

Tento článek se zabývá možnostmi instalace, které jsou k dispozici pro spotřebitelské verze systému Windows Vista. Tento článek nezahrnuje informace o verzi Windows Vista Starter, verzi Windows Vista Enterprise ani o verzích systému Windows Vista, které instalujete v rámci hromadných licencí společnosti Microsoft.

Metoda, kterou použijete k instalaci systému Windows, závisí na odpovědích na následující otázky:

• Máte licenci na upgrade na systém Windows Vista nebo licenci na produkt?
• Podporuje nainstalovaná verze systému Windows upgrade na zakoupenou verzi?
• Chcete zachovat své osobní soubory, nastavení a programy? Nebo dáváte raději přednost čisté instalaci systému Windows Vista?

Obecné informace o způsobu instalace systému Windows Vista

Scientologie – vše o Scientologii

Scientologie v Severní Americe

 

CAPTCHA – nová funkcionalita na ochranu proti robotům 1. část

Definice
• Inovace na systém Windows Vista Při upgradu na systém Windows Vista se zachovají aktuálně nainstalované osobní soubory, nastavení a programy. Můžete inovovat pouze určité verze systému Windows a také tyto verze můžete inovovat pouze na určité verze systému Windows Vista.

• Vlastní instalace (čistá instalace) systému Windows Vista Při vlastní instalaci nebo čisté instalaci systému Windows Vista nezachová aktuálně nainstalované osobní soubory, nastavení a programy. Systém Windows Vista se nainstaluje bez programů jiných výrobců. Vlastní instalaci systému Windows Vista můžete provést s použitím licence na upgrade nebo licence na úplný produkt. Pokud však vlastníte licenci pro upgrade, instalaci je nutné spustit v aktuální verzi systému Windows. Chcete-li provést tuto akci, klepněte v nabídce možností instalace na položku Vlastní.

Liam Neeson vytvořil nový typ akčního hrdinu.

Natasha Richardsonová a Liam Neeson

• Inovační verze systému Windows Vista Inovační verze systému Windows Vista je licence, která vám umožňuje instalovat systém Windows Vista, pokud již vlastníte vyhovující licencovanou verzi systému Windows. Můžete provést inovační instalaci nebo vlastní instalaci systému Windows Vista s použitím licence na inovaci. Instalaci systému Windows Vista je však nutné spustit ve vyhovující verzi systému Windows.

• 32-bitové operační systémy Windows je k dispozici v 32bitových iv 64-bitových verzích. Tento článek se zabývá možnostmi inovace v případě, že používáte 32bitový operační systém a pokoušíte se nainstalovat 32bitovou verzi systému Windows Vista.

• Verze N systému Windows Vista Verze N systému Windows XP a Windows Vista nezahrnují aplikaci Windows Media Center. Verze N jsou navrženy pro zákazníky v Evropě. Verzi N systému Windows nelze upgradovat. Namísto toho je nutné provést vlastní instalaci.

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Na systém Windows Vista můžete upgradovat pouze počítač se systémem Windows XP, ve kterém je nainstalován balík Microsoft Windows XP Service Pack 2. Chcete-li ověřit, zda máte nainstalován aktualizaci Windows XP SP2, použijte tento postup:

1. Klepněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

2. Na kartě Obecné ověřte, zda je v části Systém uvedená aktualizace Service Pack 2.

Pokud aktualizaci Windows XP SP2 není nainstalován, nainstalujte jej a až pak spusťte upgrade na systém Windows Vista. Chcete-li získat aktualizaci Windows XP SP2, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Jak zjistit, zda je v počítači spuštěna 32bitová verze nebo 64-bitová verze systému Windows XP

Chcete-li získat další informace o tom, jak určit, zda je v počítači spuštěna 32bitová verze nebo 64-bitová verze systému Windows XP, naleznete v následujícím článku článek databáze Microsoft Knowledge Base:
827218 (http://support.microsoft.com/kb/827218/) Jak zjistit, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová verze systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na obsah, který je z části nebo celý v angličtině)

Možnosti instalace

Možnosti instalace závisí na verzi systému Windows, kterou máte nainstalovanou. V této části jsou popsány možnosti, které jsou k dispozici pro jednotlivé verze systému Windows.
Některé jazykové verze systému Windows XP nepodporují upgrade. Inovace následujících jazykových verzí systému Windows XP na odpovídající jazykovou verzi systému Windows Vista není podporována.

• Systém Windows XP s nainstalovanými následujícími balíky Language Interface Pack:
• bulharština,
• chorvatština,
• estonština,
• lotyština,
• litevština,
• rumunština,
• srbština (latinka),
• Slovenská,
• slovinština,
• thajština,
• ukrajinština.
• Systém Windows XP Media Center Edition s následujícími nainstalovanými balíky Language Interface Pack:
• tradiční čínština (Hong Kong),
• tradiční čínština (Taiwan),
• čeština,
• dánština,
• finština,
• norština (Bokmål),
• polština,
• portugalština (Portugalsko),
• ruština,
• španělština,
• švédština,
• turečtina.
• Windows XP Tablet PC Edition s následujícími nainstalovanými balíky Language Interface Pack:
• čeština,
• dánština,
• finština,
• maďarština,
• italština,
• norština,
• polština,
• portugalština (Brazílie),
• portugalština (Portugalsko),
• ruština,
• španělština,
• švédština,
• turečtina.

Možnosti instalace pro systémy Windows XP Home a Windows XP Home N Edition

Inovace

Pokud máte nainstalovaný systém Windows XP Home nebo Windows XP Home N Edition, můžete inovovat na následující verze systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Před upgradem na systém Windows Vista zkontrolujte, zda máte nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. V počítači, který chcete inovovat, následujícího webu, abyste získali program Windows Vista Upgrade Advisor:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx

2. Spuštěním programu Windows Vista Upgrade Advisor otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.

3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

4. Během procesu instalace vyberte možnost Upgrade.

Vlastní instalace

V systémech Windows XP Home nebo Windows XP Home N Edition můžete vlastní instalaci provést v případě následujících verzí systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.
Možnost vlastní instalace je k dispozici za cenu balíku disku DVD s inovací.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. Zálohujte všechna data a nastavení s použitím nástroje Migrace profilu nebo nástroje Zálohování systému Windows XP. Nástroj Migrace profilu je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.

2. Do počítače se systémem Windows XP Home nebo Windows XP Home N vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

3. Během procesu instalace vyberte možnost Vlastní.

4. Po dokončení instalace můžete obnovit data, které jste zálohovali v kroku 1, ze záložního média.

Možnosti instalace pro verze Windows XP Professional a Windows XP Professional N Edition
Inovace

Pokud máte nainstalovaný systém Windows XP Professional nebo Windows XP Professional N Edition, můžete inovovat na tyto verze systému Windows Vista:
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Před upgradem na systém Windows Vista zkontrolujte, zda máte nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. V počítači, který chcete inovovat, následujícího webu, na které je k dispozici program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

2. Spuštěním programu Windows Vista Upgrade Advisor otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.

3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

4. Během procesu instalace vyberte možnost Upgrade.

Vlastní instalace

V systému Windows XP Professional nebo Windows XP Professional N Edition můžete provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. Zálohujte všechna data a nastavení s použitím nástroje Migrace profilu nebo nástroje Zálohování systému Windows XP. Nástroj Migrace profilu je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.

2. Do počítače se systémem Windows XP Professional nebo se systémem Windows XP Professional N vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

3. Během procesu instalace vyberte možnost Vlastní.

4. Po dokončení instalace můžete obnovit data, které jste zálohovali v kroku 1, ze záložního média.

Možnosti instalace pro systém Windows XP Tablet Edition

Inovace

Pokud máte nainstalovaný systém Windows XP Tablet Edition, můžete inovovat na následující verze systému Windows Vista:

• Windows Vista Business,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Před upgradem na systém Windows Vista zkontrolujte, zda máte nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

• V počítači, který chcete inovovat, následujícího webu, na které je k dispozici program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

• Spuštěním programu Windows Vista Upgrade Advisor otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.

• Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

• Během procesu instalace vyberte možnost Upgrade.

Vlastní instalace

V systému Windows XP Tablet Edition můžete provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. Zálohujte všechna data a nastavení s použitím nástroje Migrace profilu nebo nástroje Zálohování systému Windows XP. Nástroj Migrace profilu je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.

2. Do počítače se systémem Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

3. Během procesu instalace vyberte možnost Vlastní.

4. Po dokončení instalace můžete obnovit data, které jste zálohovali v kroku 1, ze záložního média.

Možnosti instalace pro systém Windows XP Media Center Edition

Inovace

Pokud máte nainstalovaný systém Windows XP Media Center Edition 2004 nebo systém Windows XP Media Center Edition 2005, můžete inovovat na tyto verze systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. V počítači, který chcete inovovat, následujícího webu, na které je k dispozici program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

2. Spuštěním programu Windows Vista Upgrade Advisor otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.

3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

4. Během procesu instalace vyberte možnost Upgrade.

Vlastní instalace

V systémech Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 a Windows XP Media Center Edition 2005 můžete provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. Zálohujte všechna data a nastavení s použitím nástroje Migrace profilu nebo nástroje Zálohování systému Windows XP. Nástroj Migrace profilu je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.

2. Do počítače se systémem Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

3. Během procesu instalace vyberte možnost Vlastní.

4. Po dokončení instalace můžete obnovit data, které jste zálohovali v kroku 1, ze záložního média.

Možnosti instalace pro systém Windows 2000

Vlastní instalace
Pokud máte systém Microsoft Windows 2000, není k dispozici žádná cesta instalace inovace. Vlastní instalaci, která používá licenci pro upgrade, však můžete provést i spuštěním instalace v systému
Windows 2000.

Pokud máte nainstalován systém Windows 2000, provedením vlastní instalace můžete nainstalovat následující verze systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakoupení balíčku v maloobchodní síti nebo po převzetí systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

1. Zálohujte všechna data a nastavení s použitím nástroje Migrace profilu nebo nástroje Zálohování systému Windows XP. Nástroj Migrace profilu je k dispozici na disku
DVD se systémem Windows Vista.

2. Do počítače se systémem Windows 2000 vložte disk DVD se systémem Windows Vista.

3. Při procházení jednotlivými kroky v průvodci instalací, zvolte možnost Vlastní.

4. Po dokončení instalace můžete obnovit data, které jste zálohovali v kroku 1, ze záložního média.

Způsoby inovace z jedné verze systému Windows Vista na druhou

V následující tabulce jsou uvedeny způsoby inovace, které můžete použít na upgrade na jinou verzi systému Windows Vista.


1 komentář

  • To je boží, mám rád amarouny a lyže.

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv