Reklama

Dub
11
2015

Philipp Eduard Anton von Lenard (1862 -1947)

Filip Lenard Německý fyzik maďarského původu se narodil 7. června 1862 v Bratislavě. Studoval na univerzitách v Budapešti, Berlíně a Heidelbergu. Po skončení studií byl krátkou dobu asistentem Eötvösa Eötvöse (významného maďarského geofyzika), pak žil v Německu a přednášel na univerzitách ve Wroclawi (Breslau), Cáchách, Heidelbergu (1896-98, 1907-31), a Kielu (1898-1907). Později se stal ředitelem Ústavu Filipa Lenard v Heidelbergu. R. 1897 maďarská akademie věd ho zvolila za člena korespondenta. Nobelovu cenu za fyziku obdržel r. 1905 zejména za práce v oblasti katodového záření. Za čestného člena maďarské akademie věd byl zvolen r. 1907. Lenard patřil mezi nejvýznamnější fyziků přelomu 19. a 20. století, má zásluhy i na objasnění struktury atomu. O to více je politováníhodné, že se v prvních desetiletích dvacátého století se začal přiklánět k nacismu, zastával funkci vědeckého poradce Nacistické strany a spolu s dalším německým fyzikem Starkem (taktéž nositelem Nobelovy ceny se stal pilířem nacistické ideologie. Hlásali nadřazenost „německé fyziky“ vůči „dogmatické (židovské)“ fyzice. Lenard byl pravděpodobně velmi osobně motivovaný a jeho hněv byl namířen především vůči Einsteinovi (Einstein totiž obdržel Nobelovu cenu za r. 1921 za kvantitativní interpretaci fotoelektrického jevu (samotný fotoelektrický jev objevil Lénárd.
Zemřel 20. května v Messelhausene. I když politické názory Lenard jsou odsouzeníhodné, nepochybně patří k významným fyzikem přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Jsou tu četné doměnky, že Philipp Eduard Anton von Lenard byl na Pováží na Slovensku a navštívil Povážský hrad.


Publikovaných PR článků: 11706

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv