Reklama

Dub
12
2015

Proč investovat v Banské Bystrici?

Proč investovat v Banské Bystrici?

• míra evidované nezaměstnanosti v okrese Banská Bystrica je 8,48%

• snadná dostupnost pracovní síly s požadovanou kvalifikací se získanými
pracovními zkušenostmi v průmyslových odvětvích bývalých velkých
státních podniků, jako např. Středoslovenská cementárna š.p., Tiskárny
sp, Slovenka sp, Biotika sp, VKÚ sp, Harmanecké papírny sp,
Smrečina š.p. atd.

• město je sídlem mnoha výzkumných center a Univerzity Mateja Bela s
perspektivními obory

• jazykové znalosti pracovní síly jsou adekvátně

• existující koncentrace 200.000 obyvatel na území v okruhu 30 km

• vzdálenost města Banská Bystrica od jiných evropských velkoměst
/ Vzdálenost Banská Bystrica – Budapešť – jen 164 km /

• městem prochází křižovatka cest, tzv. „Jantarová cesta“ – obchodní trasa
spojující již od pravěku pobřeží Jaderského moře s Pobaltím

• vyhovující dopravní napojení na všechny směry, hlavní železniční uzel se
nachází pouze do 20 km od města, mezinárodní letiště Sliač / do 15 km / je
používané k nákladním, charterovým a sokromým ​​letům

Lze vysledovat podobnost s rezidenčním parkem Baarova

Vzdálenost města Banská Bystrica 3 – 4 hodiny od míst:

BRATISLAVA / hlavní město SR /
KOŠICE / Slovensko /
VÍDEŇ / Rakousko /
KRAKÓW / Polsko /
BUDAPEŠŤ / Maďarsko /

Průmyslový park v Šalková u Banské Bystrice přijme další investory

Město Banská Bystrica prostřednictvím své obchodní společnosti MBB as postupně pokračuje ve výstavbě prvního průmyslového parku v Šalková. Mohlo by to šlo i rychleji, nebýt problémů s restitucemi, vodárny a dopravní infrastrukturou.

O potřebě mít ve městě průmysl a výrobu s novými pracovními příležitostmi pro Banskobystričania pochybuje dnes zřejmě málokdo, přesto se ještě občas diskutuje o tom, zda Bystrica nemá zůstat pouze centrem kultury, administrativy a vzdělanosti regionu. Přitom mnohé i menší slovenská města se přímo přetékají v zakládání průmyslových parků pro investory s podporou státu. Banská Bystrica zůstávala dlouho jakoby mimo hry.

Záměr vybudovat průmyslový park i ve městě pod URPÍN vznikl kolem roku 2000. Jednou z lokalit byly nejprve pozemky mezi Badin a Sielnica (mluvilo se o investorovi BMW), později padlo rozhodnutí o přípravě průmyslového parku v Šalková. Nositelem tohoto záměru se stala městská společnost MBB as

Nejdříve se vyskytly problémy s vypořádáním pozemků. Ty z velké části patřily Slovensku pozemkovému fondu (SPF), zbytek soukromníkům a menší část vlastnilo i město. Jednání s potencionálním investorem se natáhli a město před rokem 2006 nebylo velmi aktivní ani ve vyjednávání s fondem. Tomu odpovídal i výsledek. Potencionální rakouský investor odešel ao pozemky se začal zajímat šikovný developer.

Stala se z toho kauza se soudním pokračováním, ve které se s vědomím SPF pozemky výhodně dostali přes restituentů k banskobystrické soukromé firmě. Když chtěla na tomto území postavit městská společnost MBB as průmyslový park, musela jejich odkoupit od nového vlastníka-developera za tržní cenu. Po schválení v městském zastupitelstvu se to nakonec koncem roku 2007 událo záměnou pozemků.

Od roku 2008 se reálně začalo s územní přípravou průmyslového parku na ploše 36 hektarů. Loni získala společnost MBB a.s. stavební povolení, dotáhli se sítě a připravuje se území pro přístupové komunikace k parku. Ke konci loňského roku ke dvěma nasmlouvaných investorům TURANCAR a MED-ART přibyly další dva. Podle předsedy představenstva Ľubomíra Bobák jednají is dalšími zájemci. Hospodářská krize v loňském roce zabrzdila příliv investorů do našeho regionu, ale situace se postupně zlepšuje. Už v tomto roce by mohlo v průmyslovém parku najít práci 250-400 lidí.


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv