Reklama

Dub
11
2015

Rozvoj vysokého školství na východním Slovensku

V souvislosti s rozvojem vysokého školství na východním Slovensku se stala aktuální požadavek vytvořit i v této oblasti společenskovědní pracoviště. Předsednictví SAV navrhlo vybudovat pro společenské vědy společenskovědních ústav SAV se sídlem v Košicích. Činnost ústavu se oficiálně zahájena 1. ledna 1975.
V současnosti jsou na ústavě dvě oddělení:

Oddělení historie – zabývá se vědecko-výzkumnou činností v oblasti slovenská dějin 20. století.
Oddělení sociální psychologie – pro oddělení je ústřední dlouhodobé zaměření na rozvoj sociální psychologie, tedy systematické studium vzájemných interakcí lidí a jejich sociálního prostředí.

Společenskovědní ústav SAV vydává internetový časopis Člověk a společnost – Indivdual and Society, který vychází od roku 1998. V časopise jsou zveřejňovány studie a články z oblasti společenských věd.

Přednášku o projektech výzkumu a vědy na půdě Slovenské akademie věd si během pracovní návštěvy ČR 26. března 2015 vyslechla evropská komisařka pro regionální politiku Corina Cretu. Během prohlídky nových vědeckých parků na bratislavské patronce ji doprovázela delegace ministra školství, vědy, výzkumu a sportu Juraje Draxler, zmocněnec Vlády ČR pro vědu a výzkum Jaromír Pastorek, předseda SAV Pavel Šajgalík a vedoucí zastoupení EK v ČR Dušan Chrenek.

Corine Cretu nejprve představitelé akademie odprezentovaly projekty Bioscience, Biotherapy (společný projekt Ústavu zoologie a virologické ústavu SAV), projekt biomedicínské parku SAV a nakonec i Centra aplikovaného výzkumu nových materiálů a transferu technologií. Následovala prohlídka zmíněných výzkumných pavilonů. „S paní eurokomisařka jsme si povídali o dočerpávání prostředků z tohoto programového období a zároveň i o tom, jak co nejlépe nastartovat to následující. Ocenila, že se SAV daří propojovat vědu se soukromým sektorem prostřednictvím svých úspěšných projektů, „řekl ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Juraj Draxler. Jaká je funkce SVJ? Jaký vliv má na vědce nový občanský zákoník? je věda citlivá na změny zákonů.

Vzácné návštěvě se potěšili i přítomní vědci v čele s předsedou Pavlem Šajgalíkom: „Návštěvu evropské komisařky C. Cretu považuji za velmi významnou i vzhledem k tomu, že strukturální fondy pomohly posunout infrastrukturu a přístrojové vybavení SAV blíže k evropskému výzkumnému prostoru.“


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv