Reklama

Srp
10
2016

Scientologie ve Francii – svět scientologie

Scientologové ve Francii stejně jako dalších zemích bojují se zneužíváním drog. V městě Lille v blízkosti Belgických hranic dobrovolníci scientologické církve rozdávali brožurky a letáky, které informují o nebezpečí drog. Dvanáct dobrovolníků z organizace Řekni ne drogám, řekni ano životu ve Francii rozdávalo materiály o drogách v tomto Francouzském městě. Dle informací Evropského centra pro monitorování drog a drogové závislosti v obou zemích Francii i Belgii je v obou zemích nedostatek úplných a správných informací o drogách a drogové závislosti, které by zabránili mládeži v experimentování s nezákonnými drogami.

Potřeba programů které by zasahovaly mládež a děti je evidentní, spotřeba marihuany se behěm posledního desetiletí ve Francii téměř zdvojnásobila a průzkumy indikují, že 39% 18-ti letých ve Vlámsku a 44 % 18-ti letých Francouzů užilo marihuanu nejméně jednou.

Scientologové ve Francii stejně jako dalších zemích bojují se zneužíváním drog

Scientologové ve Francii stejně jako dalších zemích bojují se zneužíváním drog

Scientologie dokáže zvýšit u osoby IQ a zkráti reakční dobu pomocí postupů, jejichž cílem se lokalizovat události, které byly pro člověka stresující a nebo ve kterých zažíval fyzickou bolest nebo bezvědomí. Dá se říct, že viníkem snížení lidských schopností jsou prožité okamžiky fyzické bolesti z minulosti osoby. Zážitky s fyzickou bolestí jsou příčinou pozdější bezdůvodné bolesti – psychosomatické nemoci. Psychosomatický nemoc je onemocnění bez určitelné příčiny. Jde o nemoc kde původcem bolesti a dalších projevů je mysl. Mysl se tak chová na základě v minulosti prožitého zážitku, kde byly přítomny ty samé nebo velice podobné vjemy. Zážitek z minulosti s prožitou fyzickou bolestí je možné nechtěně znovu aktivovat. To je to co je psychosomatická nemoc. Scientologie a zvláště Dianetika umí pomocí svých postupů tento nechtěný mechanizmus zcela zastavit a zajistit že se už nespustí. Funguje to na základě prozkoumání zážitku, který je kořenem na řetězci událostí s prožitou fyzickou bolestí. Pokud si člověk uvědomí co se přesně stalo a kdy mechanizmus znovu aktivované bolesti v mysli bude zcela vymazán. Uvědomění zajistí, že mechanismus přestane fungovat. Scientologie dále obsahuje praktická řešení různých problémů se kterými se lidé mohou setkávat v běžném životě. Mnoho lidí si například neví rady se situacemi, kdy jsou utlačování lidmi se kterými se musí setkávat, mají problémy se studiem, jsou bezdůvodně smutní a podobně.

 

Shromáždění Mezinárodní asociace Scientologů, které se odehrává každý rok v Anglii

Shromáždění Mezinárodní asociace Scientologů, které se odehrává každý rok v Anglii

Scientologie ve Francii:

Scientologická církev Angers
6, Boulevard Carnot
Angers, 49100
France
Scientologická církev Clermont-Ferrand
6, Rue Dulaure
Clermont-Ferrand, 63000
France
Scientologická církev Paříž
7, Rue Jules Cesar
Paris, 75012
France
Scientologická církev Celebrity Centum Paříž
69 Rue Legendre
Paris, 75017
France
Scientologická církev Lyon
3, place des Capucins
Lyon, Terreaux 69001
France

Nová budova Flag Scientologické církve v Clearwater na Floridě – program Superpower

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.

Jak se Scientologie a Dianetika vztahuje na život?

Scientologie a Dianetika definuje, kdo jste, jak funguje Vaše mysl, definuje pravidla mezilidských vztahů, principy úpadku a růstu ve všech oblastech života a mnoho dalšího.

Jde o teorii a praktické použití. V Scientologii a Dianetice nejde o víru, ale o důkladné studium a praktikování naučených informací pomocí velmi přesných cvičení.

Pravdou je pro Vás to, co sami zjistíte, že je pravdivé.

Jednou ze základních teorií, je teorie, která přirovnává život ke hře. Scientologie a Dianetika definuje pravidla téměř všech oblastí této hry. Ať jde o život osobní, rodinný, pracovní nebo společenský. Můžete zjistit, jakým způsobem se člověk dostává do problémů a hlavně jak se z nich může dostat ven.

 


Comments are closed.

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv