Reklama

Pro
2
2017
Nezařazené

užívání drog je celosvětová epidemie – co s tím?

Není o tom pochyb – užívání drog je celosvětová epidemie. Pokud vy sami nebo někdo, koho znáte, je v pasti závislosti, život je pro vás bezpochyby noční můrou.

Narcononu jsme přesvědčeni o tom, že závislý člověk není závislý na celý život. Nevěříme tomu, že závislost je nevyléčitelná nemoc. Věříme, že se to dá zlepšit.

Věříme, že člověk chycený v sestupné spirále užívání drog se může vrátit zpět do normálního života a žít život bez drog. Jak to děláme? Tím se Narconon liší.

k životu bez závislosti

Užívání drog a alkoholu má katastrofální následky ve společnosti a jejich dosah je daleko větší než jen na jedince, který je v sevření závislosti. Odhaduje se, že obrat nelegálního obchodu s drogami dosahuje ročně 400 miliard dolarů – což činí téměř desetinu veškerého mezinárodního obchodu a je větší než hrubý domácí produkt 88 procent států světa.

Nelegální drogy postihují životy stovek milionů lidí a mnoho z nich umírá předčasně. Podle zprávy Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů z roku 2014 o drogové situaci ve světě je počet uživatelů nelegálních drog mezi 162 a 324 miliony – což znamená 3,5 až 7 procent všech lidí ve věku od 15 do 64 let.

Spojené státy jsou v celosvětovém měříku na špici v počtu úmrtí způsobených drogami, úmrtnost v souvislosti s drogami je 142 osob na 1 milion – což je trojnásobek v porovnání s celosvětovou mírou úmrtnosti.

To znamená 40 000 ztracených životů každý rok a toto číslo je vyšší, než je v USA úmrtnost v souvislosti s dopravními nehodami. V prvních deseti letech 21. století se počet úmrtí způsobených drogami více než zdvojnásobil mezi mladými lidmi a náctiletými a více než ztrojnásobil mezi lidmi ve věku 50–69 let.

Od roku 2008 ve Spojených státech vzrostlo užívání volně prodejných opiátů na téměř 200 procent.

Závislost nepostihuje jen klasické „narkomany“ a netýká se jen tradičních pouličních drog.

Každá statistika a každý případ představuje lidskou tragédii – ztrátu práce nebo kariéry, utracené úspory, zraněného či oslabeného člověka, zničenou rodinu. Zneužívání drog je krizová situace a musí jí čelit a řešit jedinci a rodiny, komunity i společnost obecně.

Nyní obecně popíraná politika USA „válka proti drogám“ vedla předem prohranou bitvu a snažila se bojovat proti dodávkám nelegálních drog, ale nejlepší řešení je snížit poptávku po drogách tím, že se sníží užívání drog a závislost na drogách, a to účinným protidrogovým vzděláváním a prevencí, a také tím, že se lidé účinně a trvale vymaní ze závislosti.


Comments are closed.

Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv