Reklama

Led
25
2015

Větrání způsobuje tepelné ztráty

Významnou částí tepelné ztráty budov je větrání. Správné větrání je velmi důležité z důvodu hygienických, kde je zapotřebí z domu odvést vydýchaný vzduch a přivést čerstvý. Nesmíme však nikdy zapomínat na větrání, jsou-li v domě lidé. Na trhu jsou okna, jejichž kování umožní „netěsnou“ polohu nebo okna s větracím otvorem v rámu, jehož velikost se dá regulovat. Větrat lze i otevřením dveří. Větrat je však nutno i tam, kde vzniká vlhkost (koupelny, sušárny prádla), aby vlhkost nepronikala do stěn, které tak poškozuje. U starších domů se může po zatěsnění nebo výměně oken ukázat vlhkost ve zdech.

Větrání způsobuje tepelné ztráty

Větrání způsobuje tepelné ztráty

Izolace proti venkovmímu chladu je někdy žádanější. Tato vlhkost byla až doposud průběžně odvětrávána netěsným oknem, takže problém nebyl vidět. Lepší než trvale větrat je však vždy odstranit příčiny vlhnutí. Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla 15 až 50 kWh/m2rok. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,10 až 0,15 W/m2K.  Účinnost rekuperace není vždy stejná. Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/.


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv